• Regija: Primorska Hrvatska
  • Vinarija: Clai Giorgio i Vesna